BizLIVE - Trong năm 2018, số lượng nhân viên HSBC đã tăng hơn 11%, thu nhập nhân viên bình quân tháng đạt 50,3 triệu đồng/tháng giảm nhẹ so với năm trước.
HSBC Việt Nam lãi gần 2.500 tỷ đồng năm 2018, thu nhập trung bình của nhân viên hơn 50 triệu đồng/tháng
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với lợi nhuận trước thuế tăng tới gần 39%, đạt gần 3.097 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.468 tỷ đồng, tăng trưởng 38,7%.
Đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận chung của ngân hàng vẫn là mảng tín dụng khi mang về khoản thu nhập lãi thuần gần 3.474 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước. Lợi nhuận từ mảng dịch vụ cũng tăng 17,4%, lên 783 tỷ đồng, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 185 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ. Riêng lợi nhuận từ mảng kinh doanh ngoại hối giảm nhẹ 10%, xuống còn 672 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong năm 2018 của HSBC Việt Nam tăng nhẹ 8%, lên 2.022 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 36,2%, xuống còn 60 tỷ đồng.
Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 100,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2017. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 44,7 nghìn đồng, tăng 12%. Tiền gửi khách hàng tăng 14,4%, đạt hơn 85 nghìn tỷ đồng.
Về chất lượng tín dụng, đến cuối năm 2018, HSBC đang có 332 tỷ đồng nợ xấu, giảm nhẹ 5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của ngân hàng ở mức khá thấp, chỉ 0,44%.
Ngân hàng cũng cho biết tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ước đạt 14%, không đổi so với năm trước. 
Trong năm 2018, số lượng nhân viên HSBC đã tăng từ 1.294 người lên 1.438 người, tương ứng tăng hơn 11%, thu nhập nhân viên bình quân tháng đạt 50,3 triệu đồng/tháng giảm nhẹ so với năm trước.

TRẦN THÚY