BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Vinh (TP.HCM) và ông Trần Văn Luận (Bắc Giang) với tổng tiền phạt gần 60 triệu đồng.
Giao dịch “chui” cổ phiếu LG9, CMW hai cổ đông lớn bị phạt
Ảnh minh họa.
Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Vinh 31,25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Ngày 14/11/2018, ông Nguyễn Văn Vinh đã mua 457.194 cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ giới và xây lắp số 9 (mã chứng khoán: LG9), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 0 lên 457.194 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch là 9,1% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của LG9), trở thành cổ đông lớn. Nhưng đến ngày 7/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo công bố thông tin của ông Vinh.
Với vi phạm hành chính tương tự, UBCKNN quyết định xử phạt ông Trần Văn Luận 25 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.
Ông Trần Văn Luận là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau (mã chứng khoán: CMW). Ngày 29/10/2018, ông Luận đã bán 884.000 cổ phiếu CMW, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 884.000 xuống 0 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống 0% (giảm xuống dưới ngưỡng 5%) và không còn là cổ đông lớn. Đến ngày 04/12/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của ông Luận.

HOÀNG HÀ