BizLIVE -
Tính đến hết tháng 8 mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng vốn ODA, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao (60.000 tỷ đồng).
Giải ngân ODA “ì ạch”, mới đạt 10,7% kế hoạch
Ảnh minh họa.
Tại hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019” diễn ra hôm qua (13/9) Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nói chung và vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong một số năm gần đầy và năm 2019 là rất chậm.
Cụ thể, trong 3 năm 2016 - 2018, tổng số vốn đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài (ODA) là 137.176 tỷ đồng, mới đạt 74,53% dự toán được Quốc hội giao.
Tính đến hết tháng 8/2019, vốn ODA mới giải ngân được 6.480 tỷ đồng, chỉ đạt 10,7% kế hoạch vốn do Quốc hội giao (60.000 tỷ đồng) và 15,7% kế hoạch do Bộ Kế hoạch thông báo (40.735 tỷ đồng). Trong đó chi thường xuyên từ nguồn vốn nước ngoài đạt 862 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán Quốc hội phê duyệt. Trong đó có 35 bộ, ngành, địa phương từ đầu năm 2019 đến nay chưa có giải ngân. Nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, như: Bộ Y tế 4,8%, Bộ Giáo dục 25% kế hoạch giải ngân vốn ODA…
Theo ông Dũng, nguyên nhân của việc giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi chậm thời gian qua và từ đầu năm 2019 đến nay chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề: vướng mắc trong giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn chậm, thiếu so với nhu cầu; phân bổ vốn chưa sát với thực tế; điều chỉnh kế hoạch chậm, thủ tục kéo dài.
Bên cạnh đó còn do tính sẵn sàng của các dự án đầu tư thấp, hoàn thành thủ tục đầu tư chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đối ứng; chậm trễ trong việc hoàn thành  các thủ tục về hồ sơ giải ngân thanh toán cũng như ghi thu, ghi chi.

TUẤN VIỆT