BizLIVE - Những số liệu mới công bố đều tiếp tục khẳng định bảo hiểm là một trong số ít lĩnh vực giữ được tốc độ tăng trưởng khả quan trong bối cảnh tác động tiêu cực kép bởi đại dịch-thiên tai.
Theo số liệu mới đây từ Bộ Tài chính, trong 10 tháng đầu năm 2020, thị trường bảo hiểm có tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 148.547 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm 2019.
Đây là mức tăng trưởng được đánh giá khả quan trong bối cảnh nhiều ngành bị suy giảm do chịu tác động kép của dịch bệnh - thiên tai.
Trong 10 tháng qua, tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đạt 537.326 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 434.625 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.
Trong giai đoạn, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 38.975 tỷ đồng.
Liên quan đến thị trường bảo hiểm, vừa qua, trong báo cáo về thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã cập nhật những thông tin về bức tranh toàn ngành trong 9 tháng năm 2020.
Theo báo cáo trên, tới hết quý III/2020, tổng tài sản toàn ngành ước đạt 531.524 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2019. Các doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 428.823 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 344.582 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 110.742 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2019.
 
Đáng chú ý, bản báo cáo cập nhật thời điểm này của Chính phủ tuy có những thống kê khá toàn diện về thị trường bảo hiểm nói chung 9 tháng, song lại thiếu những thông tin về hai khối bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ trong giai đoạn trên.
Và những thông tin này phần nào đã được bổ khuyết trong số liệu công bố về thị trường bảo hiểm 9 tháng năm 2020 vừa qua của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV).
Theo số liệu từ IAV, tính đến hết tháng 9 năm 2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5,7%. Doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 89.914 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ 2019.
Khối phi nhân thọ chi trả bồi thường gần 14 nghìn tỷ đồng sau 9 tháng
Về khối phi nhân thọ, IAV cho biết, tính đến hết tháng 9/2020, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.969 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 5,7%, bồi thường 13.996 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 34% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).
Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 12.105 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 5.755 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 48%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới đạt 3.338 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8.15 %, tăng trưởng 21%, tỷ lệ bồi thường 17%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.092 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 5.174 tỷ đồng.
Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 12.709 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31%, tăng trưởng 3%, bồi thường 3.781 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 30% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).
Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 5.621 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 9%, bồi thường 1.354 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).
 
Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 4.804 tỷ đồng chiếm tỷ trọng khoảng 12%, tăng trưởng 21%, bồi thường 1.278 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 27% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm CNBB đạt 3.596 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khoảng 9%, bồi thường 662 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.208 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 616 tỷ đồng.
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.680 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, giảm 12%, bồi thường 401 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).
Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.599 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 4%, bồi thường 735 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).
Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 807 tỷ đồng tăng trưởng 2%, bảo hiểm hàng không 429 tỷ đồng, giảm 13%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 636 tỷ đồng tăng trưởng 20%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 194 tỷ đồng, tăng trưởng 30%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 29 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 24 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ.
 
Gần 2,2 triệu hợp đồng BHNT khai thác mới sau 9 tháng
Về khối Nhân thọ, đến hết tháng 9/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 2.194.800 hợp đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 56,1%, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 5,6%, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 27,3%, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 8,0% giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 3%, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 11.123.468 tăng 14%.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 89.914 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 53,7%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 7,3%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,4%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 26,7%.
Các nghiệp vụ còn lại chiếm tỷ trọng 1,92%. Trong số này, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 1%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0.3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0.05%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0.002%.
Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 9/2020 tăng 17% đạt 28.153 tỷ đồng.
Tổng số tiền bảo hiểm các doanh nghiệp đã chi trả 9 tháng đầu năm 2020 cho các sản phẩm bảo hiểm là 18.126 tỷ đồng.
Với những diễn biến khó lường và tác động tiêu cực từ dịch Covid-19, từ đầu tháng 6, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã đưa ra đánh giá, năm 2020, mức tăng trưởng tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường dự kiến giảm còn 17,24%. (năm 2019, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của thị trường bảo hiểm là 20,54%).
Trong đó, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ dự kiến tiếp tục tăng trưởng như mục tiêu đã đề ra.
Còn doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ giảm nhẹ do dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch, vận tải hàng không, vận tải biển,… dẫn đến doanh thu phí bảo hiểm của các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không,… giảm so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra.

TUẤN VIỆT