BizLIVE - So sánh với cùng kỳ năm ngoái, quý 1/2021 của CTCK FPT (FTS) đã đảo ngược ấn tượng. So với 3 quý gần nhất, đây còn là quý có lợi nhuận cao nhất của FTS.
FPTS báo lãi 145 tỷ đồng quý 1/2021, khoản đầu tư MSH được định giá lên trên 320 tỷ đồng
So với quý 1/2020 do ảnh hưởng Covid-19, quý 1/2021  FTS ghi nhận doanh thu hoạt động hoàn toàn đối lập. FTS báo doanh thu hoạt động là 235,87 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lỗ 56,515 tỷ đồng.
Đóng góp chính cho sự đảo chiều về doanh thu đến từ việc đánh giá lại khoản đầu tư vào MSH cùng doanh thu môi giới và doanh thu hoạt động cấp margin.
 Nguồn BCTC quý 1/2021 của FTS.
Theo đó, chênh lệch tăng đánh giá lại tài sản tài chính đạt 62,83 tỷ đồng trong khi quý này năm ngoái FTS phải ghi giảm 136,16 tỷ đồng cũng do MSH. Theo báo cáo tài chính của FTS, hiện khoản đầu tư vào cổ phiếu này được định giá lên 320 tỷ đồng còn ở thời điểm đầu năm có giá 257 tỷ đồng.
Với hoạt động môi giới, doanh thu ghi nhận tăng 3,82 lần lên 109,97 tỷ đồng còn doanh thu từ cấp margin ghi nhận tăng 36% lên 63,5 tỷ đồng.
Ở thời điểm cuối tháng 3, dư nợ margin của FTS đang ở mức 3.221,2 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm.
Mức tăng của chi phí hoạt động trong khi đó cũng tăng trưởng nhưng chậm hơn so với doanh thu hoạt động. Chi phí hoạt động tăng 2,32 lần lên 58,69 tỷ đồng trong đó chi phí môi giới là nguyên nhân chủ đạo tăng 2,68 lần lên 44,33 tỷ đồng.  
Qua đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của FTS là hoàn toàn đối lập với cùng kỳ, đạt 145,65 tỷ đồng. Quý 1 năm ngoái, FTS lỗ gần 100 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG