BizLIVE - Đã 6 tháng kể từ khi dịch Covid-19 xẩy ra, lần thứ ba đại diện các ngân hàng "kêu gọi" các nhà mạng đồng hành.
Đồng loạt giảm phí hỗ trợ khách hàng, ngân hàng vẫn chưa gọi được sự đồng hành
Ảnh minh họa.
Ngày 17/7/2020, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản số 168/HHNH-PLNV gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giảm mức giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng.
Theo nội dung của công văn trên, để hỗ trợ các ngân hàng hội viên thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã có văn bản số 87/HHNH-PLNV ngày 9/4/2020 đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông giảm cước tin nhắn (SMS) đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng và ngày 14/5/2020 tiếp tục có ý kiến trực tiếp tại cuộc họp giữa Cục Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thông di động và một số ngân hàng thương mại. 
Tiếp đó, ngày 17/6/2020, Hiệp hội Ngân hàng đã có văn bản số 136/HHNH-PLNV về nội dung này.
Tuy nhiên, đến nay Hiệp hội Ngân hàng vẫn chưa nhận được thông tin kết quả xử lý của Bộ Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông di động chưa có động thái giải quyết yêu cầu của các ngân hàng.
Trong khi đó, để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngay từ khi dịch bùng phát, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt thực hiện các lần giảm, miễn nhiều loại phí; trong đó, các đơn vị liên quan thuộc khu vực Nhà nước cũng đã đồng hành.
Như trên, sau hai lần đề nghị, sau khi Covid-19 đã xẩy ra 6 tháng và ảnh hưởng tiêu cực tiếp tục thể hiện, mang tính lâu dài, ngày 17/7/2020, Hiệp hội Ngân hàng tiếp tục có văn bản lần thứ 3 gửi tới Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giảm cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng.
Tại công văn trên, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo quyết liệt các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương thực hiện điều chỉnh giảm giá cước tin nhắn đối với các dịch vụ tài chính ngân hàng, sớm thông báo kết quả xử lý về Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, để đáp ứng yêu cầu các tổ chức ngân hàng - tài chính trong điều kiện hiện nay.

LINH LINH