Sáng 08/08, ĐHĐCĐ thường niên 2015 của CTCP Việt An (AVF) đã không thể tiến hành do chỉ có 47.58% tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Đại hội lần 2 sẽ được tổ chức vào ngày 10/08 tới để bàn về hàng loạt vấn đề nội tại của công ty.
ĐHĐCĐ AVF bất thành: Một cá nhân đã gom được 30% vốn nhưng chưa đủ điều kiện vào HĐQT
Ảnh minh họa.

Lỗ nặng và khủng hoảng nhân sự

Theo tài liệu nhận được, AVF cho biết năm 2014 doanh thu thuần thực hiện được 155 tỷ đồng nhưng lỗ ròng 913 tỷ đồng. Công ty đưa ra lý do là thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, các doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh (bán phá giá), chi phí nuôi cá nguyên liệu cao hơn giá bán…

Thêm vào đó việc áp thuế chống bán phá giá lần 8, 9, 10 của Bộ Thương mại Mỹ đối với sản phẩm cá tra phi lê dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bị đình trệ. Theo đó khả năng tạo ra dòng tiền và thanh toán công nợ bị ảnh hưởng. Cuối năm 2014 công ty ghi nhận lỗ lũy kế 835 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ và các nguồn vốn khác của chủ sở hữu là 387 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 655 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ cuối tháng 4/2014, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Lưu Bách Thảo đi nước ngoài trị bệnh đến nay không liên lạc được. Đến cuối tháng 6/2014 có 4/5 thành viên HĐQT từ nhiệm, 3 lần thay TGĐ… gây nên khủng hoảng nhân sự cao cấp rất trầm trọng. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị tạm ngưng để tập trung việc xử lý nợ và gia công để ổn định công nhân.

Theo AVF, công ty đã xuất hiện nhiều điểm yếu như sai hướng về cơ cấu thị trường, không có định hướng, chiến lược và kế hoạch thực hiện khả dụng; mô hình quản lý không hiệu quả gây lãng phí thất thoát nhiều trong kinh doanh; nội bộ không kiểm soát được luồng tiền ra/vào như mua nguyên liệu, tồn kho, mua tài sản, phương thức thanh toán; chưa chủ động nguyên liệu; Tổng giám đốc thường xuyên làm việc và xử lý vượt cấp…

Kiểm toán không thể xác thực hơn 1,800 tỷ đồng

Còn theo báo cáo tài chính kiểm toán 2014, đơn vị kiểm toán Deloitte đã từ chối đưa ra ý kiến do hàng loạt vấn đề trong báo cáo. Cụ thể, đơn vị kiểm toán đã không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp xác định tính đầy đủ và xác thực cho: Khoản mục chi phí khác với giá trị 712 tỷ đồng, chiếm 62% tổng chi phí phát sinh trong năm; các khoản mục trình bày trên bảng cân đối kế toán gồm các khoản phải thu khác với giá trị 866 tỷ đồng, chiếm 74% tổng giá trị tài sản; các khoản phải trả người bán và khoản phải trả khác lần lượt 172.6 tỷ đồng và 99 tỷ đồng, chiếm 17% tổng công nợ phải trả.

Căn cứ vào hồ sơ của công ty thì đơn vị kiểm toán không thể xác định được những điều chỉnh cần thiết có thể có đối với các khoản này và những ảnh hưởng của các số liệu này trên bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động và lưu chuyển tiền tệ.

Bên cạnh đó, với lỗ vượt vốn, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn… đơn vị kiểm toán không thể thu thập được bằng chứng thích hợp về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Một cá nhân đã gom được khoảng 30% vốn

Với những tồn tại đó, AVF lên kế hoạch tái cấu trúc hoạt động, cơ cấu lại các khoản nợ như kéo giãn thời gian trả, xóa nợ, chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu, thu hồi các khoản tiền mặt đã bị chiếm dụng; tìm nguồn đầu tư và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường với các khách hàng mục tiêu châu Âu, Mỹ, Úc, Nga, châu Á, Trung Đông…

Công ty đặt kế hoạch năm 2015 với doanh thu 250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng. Trong năm nay công ty bắt đầu sản xuất lại từ tháng 9, bên cạnh đó hoạt động gia công vẫn duy trì bình thường từ đầu năm.

Một nội dung cũng dự kiến trình cổ đông thông qua là đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân từ ngày 02/07/2015 của ông Lưu Bách Thảo và ông Lưu Thuận Thảo. Đồng thời bầu bổ sung ông Ngô Văn Thu và ông Nguyễn Viết Tuyên vào thay thế. HĐQT hiện có 5 thành viên nhưng dự kiến có 2 thành viên gửi đơn xin từ nhiệm, vì thế HĐQT sẽ giới thiệu thêm người mới ứng cử để đảm bảo cơ cấu phù hợp.

Theo chia sẻ bên lề đại hội, Tổng giám đốc Ngô Văn Thu cho biết, Đại hội lần này sẽ là bước đệm để công ty hoàn thành việc tái cấu trúc nhân sự, sau đó vào tháng 9 tới AVF sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với các kế hoạch tái cơ cấu cụ thể để mời gọi các tổ chức đầu tư vào vực dậy công ty.

Ông tiết lộ, hiện đã có một nhà đầu tư cá nhân sở hữu khoảng 30% vốn nhưng phân tán ra nhỏ lẻ. Tuy nhiên do thời gian nắm giữ chưa đủ 6 tháng nên không thể tham gia vào HĐQT.

Theo Vietstock