BizLIVE -
Tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của ABBANK trong năm 2021 là 3.696 tỷ đồng, tương đương tăng 64,7%, qua 2 đợt.
ĐHĐCĐ ABBANK: Ngân hàng tăng mạnh vốn để chuyển sàn?
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của ABBANK.
Sáng nay (29/4), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 
Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 44%, đạt 1.973 tỷ đồng
Phát biểu tại đại hội, ông Lê Hải, Tổng giám đốc ngân hàng cho biết, năm 2020, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19, nhưng ngân hàng vẫn hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.
Cụ thể, tổng lợi nhuận trước thuế 1.368 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch, và đạt 111,3% so với năm 2019; Tổng tài sản đạt 116.267 tỷ đồng, tương đương 113,4% so với năm 2019.
Tổng huy động Thị trường 1 (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 80.591 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ 2019. Dư nợ Thị trường 1 (bao gồm Trái phiếu doanh nghiệp) tăng trưởng 10% so với năm 2019, đạt mức 69.469 tỷ đồng. Trong đó, hai phân khúc khách hàng chiến lược của ABBANK là khách hàng SMEs, khách hàng cá nhân đều ghi nhận kết quả tăng trưởng tốt ở mức 21%, 16% so với năm 2019.
Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ dưới 2%, tuân thủ quy định của NHNN. Cùng với đó, hiệu quả và an toàn hoạt động của ABBANK trong năm 2020 cũng tiếp tục được đảm bảo theo yêu cầu của NHNN thông qua các chỉ số như RoA đạt 1,43%; RoE đạt 16,5%.
Sang năm 2021, ngân hàng lên kế hoạch tổng tài sản đạt 120.217 tỷ đồng, tăng 3% so với 2020; Huy động từ thị trường 1 đạt 87.112 tỷ đồng, tăng trưởng 8%; Dư nợ tín dụng đạt 81.655 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 1.973 tỷ đồng, tăng 44% so với kết quả đạt được trong năm 2020.
Tỷ suất RoE mục tiêu ở mức 16,9%,  RoA là 1,33% và CIR là 45,6%. Kiểm soát tỷ lệ nợ xấu chính thức ở mức dưới 3% tổng dư nợ theo quy định của NHNN.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của ABBANK.  

Không chia cổ tức 
HĐQT ABBANK cho biết, việc giữ lại lợi nhuận sau thuế tích luỹ vốn tăng cường năng lực tài chính, cải thiện chỉ số an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 41 của Ngân hàng Nhà nước, tăng tích luỹ nhằm thực hiện đề án tự cơ cấu lại và yêu cầu phát triển của ngân hàng trong những năm tới là cần thiết. Do đó, HĐQT đề xuất tạm chưa chia cổ tức bằng tiền mặt trong một số năm. 
Toàn bộ lợi nhuận chưa phân phối này cùng với quỹ bổ sung vốn điều lệ thuộc vốn chủ sở hữu của cổ đông dự kiến là nguồn để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong những năm tới cho cổ đông theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ và tạo lợi thế khi niêm yết cổ phiếu ABBANK. 
“Thực tế, những năm qua nhiều ngân hàng TMCP cũng không chia cổ tức hoặc không trả cổ tức bằng tiền mặt để dành nguồn lực và ưu tiên cho đầu tư phát triển và nâng cao năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ và tăng tính cạnh tranh của mình. Đây là xu hướng chung của các ngân hàng TMCP và phù hợp với định hướng chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước”, lãnh đạo ngân hàng nói.
Tăng vốn điều lệ thêm 64,7%
Cũng tại đại hội, HĐQT ABBANK trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2021 nhằm bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cho các dự án chiến lược. Cụ thể, tổng mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm của ABBANK trong năm 2021 là 3.696 tỷ đồng, tương đương tăng 64,7%, qua 2 đợt.
Đợt 1, ngân hàng tiến hành tăng vốn điều lệ từ mức hiện tại 5.713 tỷ đồng lên mức 6.970 tỷ đồng, tương đương tăng thêm 22% mức vốn điều lệ hiện tại, thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (gần 114,3 triệu cổ phiếu) và CBNV (11,42 triệu cổ phiếu). Giá bán cho cổ đông hiệu hữu tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cho CBNV là 11.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2 và 3 năm 2021.
Đợt 2, ABBANK tăng vốn điều lệ từ mức 6.970 tỷ đồng lên mức 9.409 tỷ đồng, tức tăng 35% so với mức vốn điều lệ sau tăng vốn đợt 1, thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2021.
Lãnh đạo ngân hàng cho biết, số vốn tăng thêm được sử dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh trong năm 2021 và giai đoạn trung hạn 2021-2025, đặc biệt là phát triển ngân hàng số đồng thời đảm bảo ngân hàng tuân thủ mức đủ vốn nội bộ theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và cải thiện vị thế tài chính và uy tín của ngân hàng đối với các tổ chức đánh giá xếp hạng tín nhiệm như Moodys’.
Ngoài ra, số vốn tăng thêm còn có thể được sử dụng đầu tư vào các tài sản có hệ số rủi ro bằng 0 (trái phiếu chính phủ), để tránh việc gia tăng tài sản có rủi ro của Ngân hàng, từ đó không bị yêu cầu bổ sung thêm vốn.
Q&A:
Cổ đông: Xin ban lãnh đạo cập nhật kết quả kinh doanh quý 1/2021?
Ông Lê Hải, Tổng giám đốc ABBANK: Quý 1/2021, quy mô ABBANK tiếp tục duy trì và tăng trưởng, với dư nợ tăng 3% ngay trong quý 1, đạt 71.455 tỷ đồng, trong đó, tăng trưởng dư nợ khách hàng cá nhân đạt tới 15,7%. Huy động đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng. Đến 31/3, lợi nhuận ngân hàng đạt 465 tỷ, tương đương gần 25% kế hoạch năm, đây là cơ sở để ngân hàng có thể hoàn thành vượt kế hoạch đệ trình, nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Cổ đông: Trong kế hoạch năm 2021, ban lãnh đạo có kế hoạch chuyển sàn hay không? 
Ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch ABBANK: Theo quy định, sau 2 năm lên sàn UPCOM thì doanh nghiệp mới được chuyển sàn. Tuy nhiên, cũng theo quy định, nếu chúng ta thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ thì có thể chuyển sàn ngay. Đây cũng chính là lý do trong tờ trình hôm nay chúng tôi đề xuất phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Cổ đông: Xin ban lãnh đạo chia sẻ cụ thể hơn về đợt tăng vốn thứ 2? 
Ông Đào Mạnh Kháng: Năm nay chúng ta không chia cổ tức bằng tiền mặt mà dùng toàn bộ lợi nhuận lũy kế thực hiện tăng vốn thêm 2.439 tỷ đồng (tăng 35%).
Cổ đông: Hai cổ đông ngoại có mua thêm cổ phần trong đợt phát hành thêm sắp tới hay không? 
Ông Đào Mạnh Kháng: Bản thân ABB đang có 2 cổ đông ngoại và hiện room ngoại đã được lấp đầy. Với sự tham gia của các đối tác giúp ngân hàng hoạt động ổn định, tuy nhiên đây cũng là điểm khó cho ABBANK vì không còn cơ hội tăng vốn từ bên ngoài.
Đối với việc tăng vốn, các cổ đông hiện hữu đều có quyền được tham gia. Chúng tôi cũng đã chia sẻ với cổ đông ngoại về nhu cầu cấp thiết phải tăng vốn. Việc mua thêm cổ phần phát hành thêm là quyền lợi của cổ đông, tuy nhiên, việc họ có thực hiện mua hay không hay họ có đồng ý nhượng quyền mua cho một cổ đông khác hay không thì vẫn còn phải bàn bạc và phải được NHNN thông qua.
Cổ đông: Đến khi nào ngân hàng có thể chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông?
Ông Đào Mạnh Kháng: Theo quy định của NHNN, phần lớn các ngân hàng tạm dừng chia cổ tức bằng tiền mặt để xử lý hết nợ xấu tại VAMC, chỉ một số ngân hàng tốt có thể chia cổ tức bằng tiền. Riêng đối với bản thân ABBANK, với tình hình hiện tại, chúng ta cần phải tăng mạnh vốn cấp 1 để phát triển quy mô, giúp vị thế ngân hàng tăng lên. Mong muốn được chia cổ tức bằng tiền của cổ đông là rất đúng, rất thiết thực, nhưng với tình trạng hiện tại của ngân hàng, chúng ta cần giữ vốn để phát triển kinh doanh. Do đó, ở thời điểm này, ngân hàng chưa thể chia cổ tức bằng tiền.

TRẦN THÚY