BizLIVE -
Từ ngày mai (17/3), các loại lãi suất điều hành tại Việt Nam sẽ giảm xuống một cách toàn diện.
Đánh thẳng vào thực tế, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất toàn diện
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tại Hà Nội.
Theo thông tin của BizLIVE, Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định giảm đồng loạt các lãi suất điều hành.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước giảm 0,5%/năm đối với lãi suất thị trường mở (OMO) từ 4%/năm xuống 3,5%/năm, lãi suất tái cấp vốn từ 6%/năm xuống còn 5%/năm, lãi suất tái chiết khấu từ 4%/năm xuống 3,5%/năm, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.
Cùng đó, trần lãi suất huy động VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng loại không kỳ hạn giảm 0,3%/năm (từ 0,8%/năm xuống còn 0,5%/năm); loại có kỳ hạn từ 1 tháng - 6 tháng giảm 0,25%/năm (từ 5%/năm xuống còn 4,75%/năm).
Giảm 0,5%/năm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thuộc 05 lĩnh vực ưu tiên (từ 6%/năm xuống còn 5,5%/năm).
Và Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất tiền gửi trong dự trữ bắt buộc bằng VND của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước thêm 0,2%/năm, từ 0,8%/năm lên 1%/năm.
Như vậy, ngay sau quyết định giảm lãi suất khẩn cấp lần thứ hai trong chưa đầy hai tuần của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã vào cuộc cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế trước ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19.
Trong tuần trước, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng đã nêu định hướng trước là sẽ giảm các lãi suất điều hành ở mức “tích cực”.
Như trên, đây là lần giảm mang tính chất toàn diện các loại lãi suất điều hành. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đã đánh thẳng vào chi phí thực tế của các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp vay vốn, mang tính trực tiếp để tác động tức thời thay vì có độ trễ.
Cụ thể, một mặt nhà điều hành hạ trần lãi suất tiền gửi - chi phí đầu vào huy động vốn; hạ chi phí tiếp cận vốn của các tổ chức tín dụng qua các kênh như OMO và tái cấp vốn...; cắt trực tiếp chi phí doanh nghiệp vay vốn qua trần lãi suất cho vay VND nhóm ưu tiên.
Và như BizLIVE dự kiến trước đó, nhà điều hành cũng hỗ trợ luôn chi phí cho các tổ chức tín dụng qua nâng lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc.
Với loạt điều chỉnh trên, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Ngân hàng Nhà nước giảm một bước mạnh (0,5%-1%/năm) ở các loại lãi suất chính, cũng như toàn diện ở các kênh hỗ trợ.
Trước đó, nhà điều hành từng chia ra các lần giảm các loại trong năm 2019 (tháng 9 và tháng 11) với các bước giảm khá nhẹ như 0,25%/năm ở các loại lãi suất chủ chốt.
Các mức lãi suất mới nói trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai (17/3).

MINH ĐỨC