BizLIVE -

Tính chung 6 tháng đầu năm, FPTS ghi nhận 282 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 205 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 25% và 68% so với nửa đầu năm ngoái.

Đánh giá lại khoản đầu tư cổ phiếu MSH, FPTS báo lãi tăng 72% trong quý II
Ảnh minh họa.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS – mã FTS) công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với doanh thu hoạt động đạt gần 140 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng đột biến lên 60,6 tỷ đồng.

Kết quả này có được nhờ việc đánh giá lại cổ phiếu MSH của May Sông Hồng dẫn đến khoản chênh lệch đánh giá lại các tài sản tài chính của công ty tăng đột biến lên 58 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 57 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh là lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 17,7% xuống 48,6 tỷ đồng trong khi doanh thu môi giới cũng giảm mạnh 48% xuống 23 tỷ đồng. Kết quả, FPTS báo lãi sau thuế 102 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, FPTS ghi nhận 282 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 25% so với nửa đầu năm ngoái. Khoản FVTPL tăng đột biến hơn 84 lần lên 126,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 45%. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu chiếm 34% trong khi nghiệp vụ môi giới chứng khoán mang về 17% doanh thu.

Sau 6 tháng, FPTS tạo ra 225,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 47,6% so với cùng kỳ và vượt 2,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 205 tỷ đồng, tăng 68% so với kết quả nửa đầu năm 2018.

Thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của FPTS tăng nhẹ so với đầu năm lên 2.510 tỷ đồng trong đó tài sản tài chính chiếm 92%. Khoản FVTPL và các khoản cho vay lần lượt tăng 76% và 11,4% trong khi tiền và tương đương tiền giảm 80% xuống còn 91 tỷ đồng.

Trong danh mục cổ phiếu niêm yết của FPTS đáng chú ý có cổ phiếu MSH với giá trị đánh giá lại lên đến 338,8 tỷ đồng, trong khi đầu kỳ con số này dừng ở mức 265,7 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6, thị giá cổ phiếu MSH đã tăng 46% so với thời điểm đầu năm 2019.

THANH HÀ