BizLIVE - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Dự luật sửa đổi cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để tránh được sự chồng chéo khi áp dụng, đồng thời bổ sung thêm một số quyền cho Kiểm toán Nhà nước.
Cần bổ sung thêm quyền cho Kiểm toán Nhà nước?
Toàn cảnh phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.
Theo Cổng thông tin Quốc hội, sáng 12/8, thực hiện chương trình Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, sau kỳ họp thứ 7, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Ủy ban Tài chính và Ngân sách (TCNS) đã chủ trì, phối hợp với KTNN, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội.
Trên cơ sở Báo cáo số 961/BC-KTNN ngày 2/8/2019 về định hướng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật, ngày 8/8/2019, Thường trực Ủy ban TCNS đã tổ chức phiên họp để thống nhất nội dung giải trình, tiếp thu Dự án Luật này.  
Trao KTNN thẩm quyền ban hành văn bản QPPL và xử lý vi phạm hành chính?
Về bổ sung các nội dung liên quan đến Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giám định tư pháp, Ủy ban TCNS thống nhất việc bổ sung thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính.
Tuy nhiên, việc bổ sung các nội dung này vào dự thảo Luật sẽ chưa thể bảo đảm đủ căn cứ pháp lý để KTNN triển khai thực hiện vì phải sửa các luật có liên quan hoặc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn.
Hơn nữa, theo giải trình của KTNN, việc ký thông tư liên tịch để tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan trong phòng chống tham nhũng, việc xử phạt vi phạm hành chỉnh để xử lý vi phạm của các cá nhân không phải là công chức, viên chức trên thực tế chưa phát sinh nhiều trong hoạt động kiểm toán và có thể xử lý thông qua việc ký kết các quy chế phối hợp hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS đề nghị nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các nội dung này khi sửa đổi các luật liên quan (Luật Ban hành VBQPPL, Luật Xử lý vi phạm hành chính).
Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc, giao Tổng KTNN thẩm quyền trong việc ban hành văn bản QPPL và xử lý vi phạm hành chính. Trên cơ sở đó các luật chuyên ngành (Luật Ban hành VBQPPL, Luật Xử lý vi phạm hành chính) sẽ quy định chi tiết các nội dung liên quan.
Riêng đối với quy định bổ sung nhiệm vụ giám định tư pháp cho KTNN như dự thảo Luật là quá rộng và chồng chéo với các cơ quan, đơn vị khác và chưa cụ thể để thực hiện. Vì vậy, Ủy ban TCNS thống nhất với KTNN về việc đề nghị bỏ, không bổ sung vào Luật thẩm quyền của KTNN trong giám định tư pháp.
Về phía cơ quan soạn thảo, KTNN cho rằng những nội dung đề xuất sửa đổi Luật KTNN liên quan các Luật khác là để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động kiểm toán. KTNN đề nghị cho giữ nguyên như dự thảo Luật về các nội dung liên quan đến thẩm quyền ban hành VBQPPL, về xử phạt vi phạm hành chính.
Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
Về quy định tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Ủy ban TCNS cho rằng, đây là vấn đề trọng tâm đặt ra yêu cầu sửa Luật KTNN nêu rõ trong Nghị quyết 18-NQ/TW đồng thời hiện nay, việc chồng chéo giữa thanh tra các cấp và KTNN vẫn diễn ra, chưa khắc phục được. Các quy định trong Dự thảo luật còn chung chung, chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là để khắc phục tình trạng chồng chéo giữa KTNN với thanh tra chuyên ngành của các bộ và thanh tra địa phương.
Vì vậy, dự thảo Luật cần quy định rõ nguyên tắc phối hợp để tránh chồng chéo trong lập kế hoạch; nguyên tắc, cách thức xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và kế thừa kết quả của nhau giữa KTNN và thanh tra các cấp.
KTNN cho rằng, KTNN và Thanh tra Chính phủ đã ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp và những nội dung đề xuất trong Dự thảo luật đã bảo đảm xử lý chồng chéo giữa Thanh tra và KTNN. Vì vậy, đề nghị giữ như Dự thảo luật.
Cho phép KTNN được truy cập dữ liệu điện tử
Về nội dung bổ sung quyền truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng, Ủy ban TCNS thống nhất việc cho phép KTNN được truy cập dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng.
Do dữ liệu điện tử, phần mềm ứng dụng có nhiều loại thông tin khác nhau, có cả những thông tin mật, tối mật, tuyệt mật đồng thời việc truy cập đòi hỏi trình độ nhất định về công nghệ thông tin nên để quản lý, giám sát kiểm toán viên và truy cứu trách nhiệm khi xảy ra vi phạm, sự cố thì cần quy định điều kiện về trình độ và phân quyền truy cập phù hợp với từng cấp độ kiểm toán viên.
Vì vậy trong dự thảo Luật, KTNN bổ sung thêm nội dung “KTNN, Kiểm toán viên nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính bảo mật quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật này” vào đề xuất bổ sung quyền truy cập vào dữ liệu điện tử nhưng chưa quy định điều kiện về trình độ và phân quyền truy cập phù hợp.
Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết với vị trí của KTNN thì ko nên đưa quan điểm Kiểm toán như một Bộ, mà Dự luật này cần tháo gỡ các vướng mắc cho kiểm toán trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thực tế.
"Dự Luật này liên quan rất nhiều đến Luật khác, do đó cần nghiên cứu một cách kỹ lưỡng để tránh được sự chồng chéo khi áp dụng; đồng thời bổ sung thêm một số quyền cho KTNN", bà Nga nói.
Kết luận phần thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng: UBTVQH đồng tình các vấn đề giải trình, tiếp thu các ý kiến của ĐBQH; KTNN có quyền ban hành văn bản pháp luật và quyền được xử phạt hành chính, nhưng quyền được xử lý đến đâu thì sẽ được quy định trong Luật. Những quy định tránh sự chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần có sự phối hợp giữa các cơ quan này.
“Tốt nhất là các cơ quan này cần có sự phối hợp hiệu quả với nhau", ông Hiển nói.

TUẤN VIỆT