BizLIVE - Trong bối cảnh thu ngân sách 2 tháng cuối năm "căng như dây đàn", Bộ Tài chính vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính –ngân sách nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị 05/CT-BTC về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN trong những tháng cuối năm 2020.
Chỉ thị nêu rõ, từ đầu năm đến nay, mưa đá, hạn hán, xâm nhập mặn... xảy ra trên diện rộng, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN).
Tuy nhiên, tăng trưởng GDP quý III/2020 đã phục hồi cao hơn quý II/2020 (2,62% so với mức 0,39%); lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng giảm dần qua các tháng, bình quân 10 tháng tăng 3,71% so với cùng kỳ. Thị trường tài chính, tiền tệ, tỷ giá ổn định, lãi suất giảm dần, dự trữ ngoại hối tăng. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt.
Hiện nay tình hình đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; mưa bão, lũ lụt liên tiếp ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.
Thu ngân sách đạt thấp, cân đối NSNN khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đạt thấp so yêu cầu; việc triển khai một số chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 còn chậm.

Ước thực hiện tổng thu-chi NSNN năm 2020 theo báo cáo của Uỷ ban TCNS
Đáng chú ý Bộ Tài chính cho biết, việc chấp hành kỷ luật tài chính ngân sách có nơi, có lúc còn chưa nghiêm, vẫn còn xảy ra vi phạm chế độ, chính sách về quản lý thu, chi ngân sách, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn NSNN.
Tăng cường quản lý thuế,
chống thất thu, chống chuyển giá
Tại Chỉ thị 05/CT-BTC, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương hoàn thành các dự án, đề án, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thu, chi NSNN, tài chính doanh nghiệp, quản lý nợ công, quản lý sử dụng tài sản công... theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, đảm bảo thời hạn, chất lượng.
Đồng thời, tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách... trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập, không còn phù hợp.
Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2020.
Trong đó, Bộ trưởng giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về thuế, phí và lệ phí đã ban hành nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc thủ tục hành chính thuế cho người dân và doanh nghiệp.
Cùng với đó, các cơ quan cần tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN theo quy định.
Theo đó, các khoản thu bao gồm cả các khoản thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn nộp NSNN theo quy định của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị định số 109/2000/NĐ-CP của Chính phủ; các khoản thu từ đất, tài nguyên, khoáng sản, thu từ các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, dịch vụ viễn thông, internet, thu từ các dự án hết thời gian ưu đãi thuế, các dự án phát sinh mới...
Tại chỉ thị này, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh chống thất thu qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Trong đó tập trung kiểm tra chống gian lận về số lượng, trị giá, mã số, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là các mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, các lô hàng vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, quá cảnh và hàng hóa đưa về bảo quản chờ thông quan,...
Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc cần tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm; quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí có được từ cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để đảm bảo cân đối NSNN và chi cho mục tiêu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo đúng quy định.
Theo Báo cáo định kỳ của Tổng cục Thống kê
Ước tới hết tháng 10, thu ngân sách nhà nước mới đạt 75,2% dự toán - giảm 10,3% so với cùng kỳ, là mức thấp nhất trong 10 năm gần đây. Trong đó, ngân sách trung ương đạt 70%, ngân sách địa phương đạt 81% dự toán.

Trong điều kiện thu NSNN giảm, một số khoản chi phát sinh lại tăng lớn, nên để đảm bảo cân đối NSNN, Bộ Tài chính đề nghị một mặt yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục tiết kiệm chi: đã cắt tối thiểu 70% công tác phí trong nước, nước ngoài, tiết kiệm thêm 10% kinh phí thường xuyên ngoài lương và các khoản tiết kiệm khác (được khoảng 17,4 nghìn tỷ đồng).

Mặt khác, Bộ Tài chính đã tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép tăng bội chi NSNN năm 2020 khoảng 95 - 133,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bội chi khoảng 4,99 - 5,59%GDP (trường hợp rủi ro không thu được 38,5 nghìn tỷ đồng tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp của ngân sách trung ương, thì bội chi NSNN năm 2020 khoảng 5,59%GDP). Nợ công ước khoảng 56,8 - 57,4%GDP.

Một số Thông tin về Tài chính - Ngân sách 2020 theo Báo cáo của BTC.

TUẤN VIỆT