BizLIVE -

Ngày 8/6, Bộ Tài chính có công văn lấy ý kiến các bộ, ngành về dự án nghị quyết giảm thuế bảo vệ môi trường 30% đối với nhiên liệu bay.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
Ước tính số tiền giảm thu NSNN khoảng 87,33 tỷ đồng/tháng khi thực hiện mức giảm thuế này (Ảnh minh họa).

Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, quyết định việc quy định mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

Dự kiến nghị quyết mới nếu được ban hành sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2020. Sau đó, kể từ ngày 01/01/2021, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.

Để dự án nghị quyết trên sớm được trình UBTVQH, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu có ý kiến tham gia gửi về Bộ trước ngày 10/6/2020.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về việc các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không bị tác động rất lớn của đại dịch, Bộ Tài chính đã nghiên cứu xây dựng dự án nghị quyết về mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo cơ quan soạn thảo, việc đề xuất giảm thuế này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phù hợp với nguyên tắc điều chính mức thuế BVMT tại Luật thuế BVMT.

Ngoài ra, thuế BVMT là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường nên chi phí thuế BVMT sẽ được chuyển vào giá thành sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế BVMT và người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế BVMT.

Theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ góp phần trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp hàng không giảm bớt khó khăn, có thể góp phần để doanh nghiệp giảm giá các dịch vụ hàng không, từ đó góp phần khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ đi lại bằng đường hàng không; góp phần tăng số lượng khách, tăng doanh thu, bù đắp chi phí, tổn thất do dịch bệnh cho ngành hàng không; góp phần gián tiếp khuyến khích phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn khác như thương mại, du lịch, dịch vụ.

Bên cạnh đó, việc giảm thuế BVMT sẽ góp phần giảm chi phí bay, gián tiếp tạo nguồn tài chính cho doanh nghiệp vận hành hoạt động, từ đó góp phần duy trì, phát triển doanh nghiệp, góp phần gia tăng nhu cầu sử dụng lao động, hạn chế tình trạng cắt giảm lao động. Về lâu dài, khi ngành hàng không vượt qua khủng hoảng và phát triển thì có thể lượng lao động trong ngành hàng không sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, mức độ tác động cụ thể đến số lượng việc làm trong ngành hàng không còn phụ thuộc vào mức độ hồi phục, phát triển của ngành dựa trên nhiều yếu tố khác như mức độ công nghệ, kỹ thuật quản trị doanh nghiệp…

Đánh giá về tác động thu ngân sách, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện phương án giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít (đảm bảo nằm trong khung thuế BVMT của nhiên liệu bay quy định tại Luật thuế BVMT). Theo tính toán, số giảm thu NSNN ước tính khoảng 87,33 tỷ đồng/tháng.

TUẤN VIỆT