BizLIVE - Tuần đi ngang trọn vẹn sau khi đã vượt qua mốc đỉnh lịch sử khiến tâm lý có phần khá chưng hửng. Tuy nhiên, lo ngại chưa hề xuất hiện khi các biến động chỉ mang tính nghỉ ngơi. Dấu ấn của VHM trong giao dịch khối ngoại là rất đáng chú ý.
[BizSTOCK] VN-Index đi ngang sau tuần lập đỉnh mới, VHM được mua ròng đột biến

MAI HƯƠNG