BizLIVE - VN-Index có 4 phiên tăng liên tiếp trong tuần với sự đồng hành của nhiều mã Ngân hàng dù cho BID, CTG, VCB không phát động được nhịp tăng nào. 
[BizSTOCK] Sóng Ngân hàng vẫn hiện diện kể cả khi không có trụ dẫn dắt

MAI HƯƠNG