BizLIVE - Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu của năm nay (500 tỷ đồng).
6 tháng, VietBank đạt lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ
Ảnh minh họa.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2019.
Theo đó, tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức 56,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ở mức gần 37,6 tỷ đồng, tăng trưởng 5,8% và chiếm 66,4% tổng tài sản của ngân hàng.
Tiền gửi của khách hàng tăng 7,3%, lên mức gần 42,8 nghìn tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, tín dụng vẫn đóng vai trò chủ đạo khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 304 tỷ đồng trong quý II/2018, tăng nhẹ 6 tỷ đồng so với cùng kỳ. 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận mảng này mang lại đạt hơn 590 tỷ đồng, tăng trưởng 9%.
Hoạt động dịch vụ kỳ này có sự cải thiện lớn khi đạt lợi nhuận hơn 7 tỷ đồng, so với mức chỉ hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, mảng này lãi hơn 12 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và lãi từ hoạt động khác cũng có sự tăng trưởng khá mạnh, đạt lần lượt gần 13 tỷ đồng và 59 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Riêng hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có sự sụt giảm tới phân nửa trong quý II/2019, chỉ còn lãi 39 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận mảng này đạt 51 tỷ đồng, bằng 1/3 so với cùng kỳ.
Chi phí hoạt động trong kỳ của ngân hàng tăng tới 25%, lên 238 tỷ đồng, tuy nhiên, VietBank lại được hoàn nhập hơn 2 tỷ đồng chi phí dự phòng trong khi cùng kỳ năm trước phải trích nhập tới hơn 69 tỷ đồng. 
Theo đó, kết thúc quý II/2019, VietBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 151 tỷ đồng, tăng 21,8% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận tối thiểu của năm nay (500 tỷ đồng).
Về chất lượng tín dụng, tại thời điểm 30/6/2019, VietBank đang có 430 tỷ đồng nợ xấu, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. 
Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng vì thế được kéo giảm từ 1,25% hồi đầu năm xuống còn 1,14% khi kết thúc quý II/2019.

TRẦN THÚY