BizLIVE -
Trong đó, riêng năm 2020 các tổ chức tín dụng bán sang VAMC hơn 15.000 tỷ đồng.
374.622 tỷ đồng nợ xấu đã được bán sang VAMC
VAMC xử lý và phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý thu hồi nợ xấu được 47.515 tỷ đồng dư nợ gốc (tạm tính), đạt 95,03% kế hoạch năm 2020.
Ngày 22/01, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Một số dữ liệu chính được công bố tại hội nghị.
Cụ thể, tính riêng năm 2020, VAMC đã triển khai mua 281 khoản nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) với 15.218 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, đạt gần 100% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao.
VAMC cũng xử lý và phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý thu hồi nợ xấu được 47.515 tỷ đồng dư nợ gốc (tạm tính), đạt 95,03% kế hoạch năm 2020.
Lũy kế từ khi thành lập đến hết ngày 31/12/2020, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB đạt 374.622 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, xử lý thu hồi nợ đạt 167.019 tỷ đồng, đặc biệt từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực (15/8/2017), kết quả thu hồi nợ của VAMC chiếm 63% tổng số thu hồi nợ lũy kế.
Tại hội nghị, VAMC cho biết, cùng với việc triển khai các biện pháp xử lý thu hồi nợ, đầu mối này cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khách hàng mua hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ. Đồng thời, VAMC cũng thực hiện việc trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ và đúng quy định.

THẾ ANH