Giảm thuế cho doanh nghiệp bị thiệt hại

Giảm thuế cho doanh nghiệp bị thiệt hại

Ngày 21/5, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với hàng loạt giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi...
Chat với BizLIVE