VPBank “rà phanh” vì Covid-19

VPBank “rà phanh” vì Covid-19

VPBank đang “rà phanh” kế hoạch lớn trước khi quyết định dừng hay chạy tiếp. Nguyên do, Covid-19 đã làm thay đổi thị trường.
Chat với BizLIVE