Shark Hưng lý giải vì sao Món Huế sụp đổ

Shark Hưng lý giải vì sao Món Huế sụp đổ
Shark Hưng cho rằng các nhà đầu tư tài chính chiếm tỷ lệ chi phối tuyệt đối dẫn đến người vận hành không còn động lực cống hiến là nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất...
Nhà ở xã hội đã thiếu lại “tắc”

Nhà ở xã hội đã thiếu lại “tắc”

Đến thời điểm hiện nay việc phát triển nhà ở xã hội mới đạt khoảng 30% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm...
Nhà đầu tư dò đường săn hàng thoái vốn

Nhà đầu tư dò đường săn hàng thoái vốn

Từ đầu năm 2019 đến nay, hoạt động “săn” cổ phiếu phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) không còn sôi động như giai đoạn 2016 - 2018. Nhóm cổ phiếu sắp IPO đang được giới...
Chat với BizLIVE