Trên 26.000 tỷ đồng “nằm kho”, vì sao?

Trên 26.000 tỷ đồng “nằm kho”, vì sao?

Xác định hạ tầng là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất, từ đầu năm 2019 Trung ương giao kế hoạch đầu tư công cho TP.HCM hơn 37.389 tỷ đồng, trong đó 34.619 tỷ đồng cân...
Chat với BizLIVE