“Nỗi đau” hậu cổ phần hóa

“Nỗi đau” hậu cổ phần hóa
Trước đây, Bộ GTVT từng được xem là bộ đi đầu trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ. Tuy nhiên, mới đây Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận quá...
Chat với BizLIVE