Số 0 trong dòng tiền lớn

Số 0 trong dòng tiền lớn

Một phần phản ánh nguồn tiền dồi dào và tiền rẻ trong các cân đối lớn trên thị trường hiện nay.
Vietcombank có tân Trưởng Ban kiểm soát

Vietcombank có tân Trưởng Ban kiểm soát

Ông Lại Hữu Phước vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank, thay thế bà Trương Lệ Hiền – nguyên Trưởng Ban kiểm soát Vietcombank nghỉ chế độ từ ngày 01/11/2020...
Chat với BizLIVE