VIB muốn bàn lại kế hoạch tăng vốn

VIB muốn bàn lại kế hoạch tăng vốn

Trước đó, các cổ đông VIB đã thống nhất thông qua kế hoạch tăng vốn từ 9.245 tỷ đồng lên 11.094 tỷ trong năm nay thông qua việc chi trả cổ phiếu thưởng với tỷ...
Chat với BizLIVE