VIB: Quý I/2019, lợi nhuận tăng 56%

VIB: Quý I/2019, lợi nhuận tăng 56%

Trong qúy I, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 810 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu của ngân hàng đạt 1.714 tỷ đồng, tăng 38% so với...
Chat với BizLIVE