Nợ xấu “lầm lũi” quay trở lại

Nợ xấu “lầm lũi” quay trở lại

Khớp với các mốc cập nhật gần đây từ Ngân hàng Nhà nước, nợ xấu cũng có hướng tăng trở lại trên báo cáo của các ngân hàng thương mại.
Chat với BizLIVE