SAM bắt tay làm ăn với TTF

SAM bắt tay làm ăn với TTF

Sau khi đưa người vào làm thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF), CTCP SAM Holdings (SAM) đã công bố chủ trương hợp tác với TTF.
Chat với BizLIVE