Bộ Giao thông vận tải: ADPi là công ty nào?

Bộ Giao thông vận tải: ADPi là công ty nào?

Về vụ “Chưa cam kết đầu tư 2 tỉ USD vào sân bay Long Thành”, Bộ Giao thông vận tải khẳng định: “Không biết ADPi là công ty nào và cũng chưa từng làm việc với...
Chat với BizLIVE