Khi nào Formosa Hà Tĩnh có thể vận hành?

Khi nào Formosa Hà Tĩnh có thể vận hành?
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: Muốn đi vào vận hành, Formosa phải hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, giải quyết những vấn đề cấp...
Chat với BizLIVE