Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Tăng lương cơ sở từ 1/7/2019

Cùng với việc tăng lương cơ sở từ 1/7/2019 sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định...
Chat với BizLIVE