Mắc kẹt xử lý BOT

Mắc kẹt xử lý BOT
Bất cập tại các dự án treo BOT tiếp tục bị bỏ lửng khi cơ quan chức năng “né” trách nhiệm xử lý.
Chat với BizLIVE