Thượng viện tha bổng Tổng thống Trump

Thượng viện tha bổng Tổng thống Trump
Phần lớn thượng viện bỏ phiếu tha bổng ông Trump trong hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở quốc hội, chấm dứt nỗ lực xem xét bãi nhiệm ông của phe Dân chủ...
Tổng thống Trump bị luận tội

Tổng thống Trump bị luận tội

Tổng thống Trump trở thành tổng thống thứ ba của Mỹ bị luận tội sau khi Hạ viện thông qua điều khoản cáo buộc ông lạm quyền và cản trở quốc hội.
Chat với BizLIVE