Bắc Ninh “chăm sóc” các TNC như thế nào?

Bắc Ninh “chăm sóc” các TNC như thế nào?
Là tỉnh có nhiều đột phá trong thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là thu hút các tập đoàn đa quốc gia (TNC) lớn như Sam Sung, Ông Nguyễn Phương Bắc, Phó giám đốc Sở...
Chat với BizLIVE