Tôm Việt “nằm chờ” Trung Quốc

Tôm Việt “nằm chờ” Trung Quốc

Nhiều doanh nghiệp đã ký đơn hàng giá trị hàng trăm tấn tôm nhưng mới giao được một nửa trước Tết, còn lại phải lưu kho vì virus corona.
Chat với BizLIVE