Nông dân Mỹ “chạy ăn từng bữa”

Nông dân Mỹ “chạy ăn từng bữa”
Anne Lee mất hàng giờ để lên danh sách nhu yếu phẩm cần mua. Đây là bài tập mỗi ngày trong nỗ lực tuyệt vọng để nuôi sống gia đình 7 người.
Chat với BizLIVE