Thưởng tết teo tóp vì thuế

Thưởng tết teo tóp vì thuế
Hồ hởi chờ tiền thưởng tết sau một năm lao động nhưng nhiều người đã phải ngậm ngùi vì bị khấu trừ thuế quá cao.
Dò dẫm thu thuế từ YouTube, Facebook

Dò dẫm thu thuế từ YouTube, Facebook

Quản lý thuế từ hoạt động trên các mạng lớn như YouTube, Google, Facebook vẫn chưa thể kiểm soát dù “công việc” kiếm tiền từ các kênh này ngày càng phổ biến.

Thuế thu nhập cá nhân quá lỗi thời

Thuế thu nhập cá nhân quá lỗi thời
Giá cả các hàng hóa dịch vụ thiết yếu tăng liên tục qua các năm nhưng thuế thu nhập cá nhân đã 6 năm rồi không thay đổi, khiến số tiền đóng thuế của người dân cao...
Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời

Thuế thu nhập cá nhân đã lỗi thời

Mức chiết trừ gia cảnh trước khi tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng cách đây 5 năm đã lỗi thời nhưng vẫn chưa được nghiên cứu, đề xuất thay trong dự thảo sửa đổi...
Chat với BizLIVE