Thuế thu nhập cá nhân vẫn bất hợp lý

Thuế thu nhập cá nhân vẫn bất hợp lý

Lạc hậu, bất hợp lý, chưa công bằng... tất cả những điều này vẫn được giữ nguyên trong Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân đang...

Thưởng tết teo tóp vì thuế

Thưởng tết teo tóp vì thuế
Hồ hởi chờ tiền thưởng tết sau một năm lao động nhưng nhiều người đã phải ngậm ngùi vì bị khấu trừ thuế quá cao.
Dò dẫm thu thuế từ YouTube, Facebook

Dò dẫm thu thuế từ YouTube, Facebook

Quản lý thuế từ hoạt động trên các mạng lớn như YouTube, Google, Facebook vẫn chưa thể kiểm soát dù “công việc” kiếm tiền từ các kênh này ngày càng phổ biến.
Chat với BizLIVE