Thắc thỏm “tiền sử dụng đất”

Thắc thỏm “tiền sử dụng đất”

Với các doanh nghiệp địa ốc, quyền sử dụng đất đai và những câu chuyện bên lề luôn là vấn đề có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh.

Đoạn trường thu hồi nợ thuế đất

Đoạn trường thu hồi nợ thuế đất
Thuế đất là một trong những nguồn thu quan trọng của các địa phương, nhất là các tỉnh, thành phố có thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, dường như danh sách chây ỳ...
Chat với BizLIVE