Thanh tra “3 nội dung phức tạp”

Thanh tra “3 nội dung phức tạp”

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ khẳng định, đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, với 3 nội dung phức tạp.
Thanh tra xây dựng “bảo kê” vi phạm

Thanh tra xây dựng “bảo kê” vi phạm

Chỉ trong khoảng 2 năm rưỡi có gần 7.000 công trình vi phạm xây dựng. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng này có thanh tra xây dựng "bảo kê".
Chat với BizLIVE