Trầy trật đòi phí bảo trì chung cư

Trầy trật đòi phí bảo trì chung cư
Hà Nội có khoảng hơn 600 chung cư nhưng số chung cư đã được nhận bàn giao quỹ bảo trì rất ít, chỉ chiếm khoảng 20%. Thực tế này cho thấy, các chính sách về phát...
Chat với BizLIVE