Đại dịch virus corona đang làm giàu cho ai?

Đại dịch virus corona đang làm giàu cho ai?

Lượng người chơi game tại Trung Quốc tăng mạnh trong thời gian bùng phát virus corona. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng nền tảng chia sẻ video hay tư vấn sức khỏe cũng gia tăng.
Chat với BizLIVE