Xerox chốt giá chính thức thâu tóm HP

Xerox chốt giá chính thức thâu tóm HP

Xerox tiếp tục thực hiện các nỗ lực nhằm mua lại HP bằng việc quyết định công bố lời đề nghị chào mua cổ phiếu đang lưu hành của HP.
Chat với BizLIVE