SHN liệu có thoát án hủy niêm yết?

SHN liệu có thoát án hủy niêm yết?
Nếu kiểm toán điều chỉnh lại báo cáo tài chính của SHN dựa trên những sự kiện diễn ra gần đây của công ty, SHN sẽ thoát án hủy niêm yết bắt buộc trong gang tấc...
Chat với BizLIVE