Lại bán dự án “ma”

Lại bán dự án “ma”
Công ty cổ phần đầu tư - thương mại bất động sản Nhật Nam (gọi tắt là Công ty Nhật Nam) đang huy động vốn với mức cam kết lợi nhuận đến 144%/năm.
Chat với BizLIVE