Quảng Nam có Phó Chủ tịch tỉnh mới

Quảng Nam có Phó Chủ tịch tỉnh mới

Ông Hồ Quang Bửu – Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2016-2021...
Quảng Nam có Chủ tịch tỉnh mới

Quảng Nam có Chủ tịch tỉnh mới

Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021.
Chat với BizLIVE