Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Chat với BizLIVE