SapoMart nếu bán, ai mua?

SapoMart nếu bán, ai mua?
SapoMart tiếp tục cải tạo mặt bằng hay kinh doanh bết bát buộc phải đóng cửa dừng hoạt động hay được bán cho đối tác khác. Nếu được bán, người mua SapoMart có thể là ai...
Chat với BizLIVE