Ngân hàng lạc quan với quý đầu năm

Ngân hàng lạc quan với quý đầu năm

Đến thời điểm này, chưa ngân hàng nào tiết lộ cụ thể hạn mức tăng trưởng (room) tín dụng được cấp, song nhiều ngân hàng tỏ ra lạc quan về tình hình kinh doanh năm 2019...
Chat với BizLIVE