Cư dân Đại Thanh 5 năm đi đòi sổ đỏ

Cư dân Đại Thanh 5 năm đi đòi sổ đỏ
Hành trình 5 năm đòi sổ đỏ của cư dân Đại Thanh được đánh dấu bằng 9 cuộc tiếp xúc, đối thoại với các cấp chính quyền nhưng kết quả đến nay vẫn "mịt mù".
Chat với BizLIVE