Giải ngân vốn ODA 2020: Nhiệm vụ bất khả thi

Giải ngân vốn ODA 2020: Nhiệm vụ bất khả thi

Dù đã rất nỗ lực trong những tháng vừa qua, song với việc còn hơn một nửa chặng đường phải "chạy nước rút" trong tháng cuối cùng, hoàn thành 100% kế hoạch vốn của năm 2020...
Số 0 trong dòng tiền lớn

Số 0 trong dòng tiền lớn

Một phần phản ánh nguồn tiền dồi dào và tiền rẻ trong các cân đối lớn trên thị trường hiện nay.
Chat với BizLIVE