MB chuẩn bị chi cổ tức 15%

MB chuẩn bị chi cổ tức 15%

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2020, cổ đông MB đã thông qua mức chi trả cổ tức năm 2019 là 15% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
Chat với BizLIVE