Vinmart và Vinmart+ sáp nhập vào Masan

Vinmart và Vinmart+ sáp nhập vào Masan

Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinCommerce thành cổ phần của Công ty mới sau sáp nhập. Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông.
Chat với BizLIVE